top of page
< Back

Zingen bij Alchemilla is een teamsport

We hebben als regel gesteld dat je maximaal 6 maal per jaar afwezig mag zijn. Als je door omstandigheden langere tijd niet op de repetities kunt komen, meld dit dan aan de voorzitter. Het regelmatig niet aanwezig zijn op de repetities kan gevolgen hebben voor het al of niet meedoen tijdens een optreden.

Ben je afwezig tijdens een generale repetitie, dan overleg je met de dirigente of je mee kunt doen aan het optreden.

Zingen bij Alchemilla is een teamsport

bottom of page