top of page
< Back

Privacy

Wij vragen onze leden bij aanvang lidmaatschap een beperkt aantal persoonsgegevens op te geven d.m.v. het inschrijfformulier. Als je afscheid neemt van het koor blijven de gegevens bewaard in een totaalbestand, dat alleen voor het bestuur toegankelijk is. Je kunt bij beëindiging van het lidmaatschap aangegeven dat je wenst dat de gegevens niet bewaard worden.


Tijdens activiteiten van het koor worden foto’s en video’s gemaakt voor twee doeleinden: het archief en PR. 

Privacy

bottom of page