top of page
< Back

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, aan alchemillahouten@gmail.com t.a.v. de secretaris, voor 1 september of 1 februari. Zie voor bijzonderheden het Huishoudelijk reglement.

Opzeggen

bottom of page